013 - 2600 100 Hulp te huur - Betrouwbare hulp voor iedereen

Stichting Hulphond Nederland

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de juiste persoonlijk hulp krijgt met extra aandacht en zorg. Helaas zijn er ook mensen die altijd, dus 24 uur per dag, hulp nodig hebben. Ook deze mensen helpen wij graag, maar daar zullen zij helaas niet genoeg aan hebben. Een ideale uitkomst voor deze mensen is een hulphond die hen dag en nacht kan helpen en daarom steunen wij de stichting Hulphond Nederland.

Hulphond Nederland leidt al ruim 25 jaar honden op tot Hulphonden. Een Hulphond geeft mensen met een lichamelijke beperking een menswaardig bestaan. Het doel van Hulphond Nederland is het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid door middel van een Hulphond, waardoor (re-)integratie in de samenleving wordt bevorderd.

Een Hulphond kan tot 70 handelingen verrichten om mensen met een handicap zelfstandiger te maken. Zo opent een Hulphond deuren, laden en kasten, helpt bij het aan- en uitkleden, raapt post en andere zaken op, doet was in de wasmachine, betaalt in de winkel en drukt op lichtknoppen.

Naast praktische hulp biedt een Hulphond ook sociaal- economische voordelen. Mensen met een Hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd.

Met uw bijdrage kan stichting Hulphond Nederland honden tot Hulphonden opleiden en deze kosteloos ter beschikking stellen aan aanvragers van een Hulphond. Deze mensen hebben een Hulphond hard nodig.

Huishoudelijke hulp aanvragen

Werken bij Hulp te Huur

Wij steunen stichting Hulphond!Wij steunen stichting Hulphond!

Zelfzorghulpmiddel
Zelfzorghulpmiddel
Hulptehuur.nl